ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 25 มกราคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางนุชรีย์ ด้วงสา พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก และสิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม ร่วมกับปลัดอำเภอท่าชนะ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ และผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ร้องขอความช่วยเหลือจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีขอที่ดินทำกินและขอบ้านพักอาศัย จำนวน 2 ราย ในพื้นที่ตำบลท่าชนะ และตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามภารกิจและระเบียบต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]