ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายภูธิป พรหมปาน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม และนางสาวพัชราภรณ์ เทพบุรี เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีรับแจ้งเกิดความรุนแรงในครอบครัว ในพื้นที่อำเภอท่าชนะ จำนวน 1 ราย ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้สูงอายุที่ขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล จำนวน 1 ราย ในพื้นที่อำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กรณีรับแจ้งจากศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 หาได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]