ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่อำเภอพุนพิน

วันที่ 5 มกราคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร และนางสาวเหมรัตน์ หงษ์มอง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่อำเภอพุนพิน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]