ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้การช่วยเหลือ กรณีเด็กหญิง อายุ 14 ปี ดูแลบิดาพิการทางการเคลื่อนไหว รายได้ไม่เพียงพอ

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับนายอำเภอบ้านนาสาร เจ้าหน้าที่ อ.บ.ต.ทุ่งเตา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้การช่วยเหลือ กรณีเด็กหญิง อายุ 14 ปี ดูแลบิดาพิการทางการเคลื่อนไหว มีรายได้จากเบี้ยความพิการ และมีญาติพี่น้องช่วยเหลือบ้างเป็นครั้งคราว ส่งผลให้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]