ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่อยู่ในภาวะยากลำบากขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค ร้องขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล

วันที่ 2 สิงหาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจันทิมา ยวงเจริญ นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและมอบถุงยังชีพเพื่ออุปโภคบริโภคสำหรับผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีคนพิการประเภทที่ 3(พิการทางการเคลื่อนไหว) ขอความช่วยเหลือถุงยังชีพ จำนวน 1 ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้น ทั้งนี้ได้วางแผนให้คำปรึกษาแนะนำการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]