ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงคนพิการและครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 24 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัสุราษฎร์ธานี โดย นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนถุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฏร์ธานี และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ลงพื้นที่ร่มกับ นายอำเภอไชยา แพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลไชยา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดไขยา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดไขยา และ เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลตลาดไซยา สาธารณสุขอำเภอไชยา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 อสม. และ อพม. ในพื้นที่ และ ผู้สื่อข่าวเอกชน เพื่อเยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงครอบครัวคนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคม พื้นที่ ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]