ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงเพื่อวางแผนให้ความช่วยเหลือครอบครัวคนพิการที่กระทำการขอทาน

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.หญิงภัสสลักษณ์ สว่างแจ้ง นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงเพื่อวางแผนให้ความช่วยเหลือครอบครัวคนพิการที่กระทำการขอทาน ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]