ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา

วันที่ 14 กันยายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่าย และ อสม. ตำบลโมถ่าย ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีลงสื่อโซเชียลผู้ประสบปัญหาทางสังคมป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่ลำคอ(ระยะที่ 4) อาศัยอยู่กับมารดาอายุ 90 ปี และผู้ประสบปัญหาทางสังคมป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ มีรายได้ไม่เพียงพอเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ในพื้นที่ตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา จำนวน 2 ราย สนับสนุนโดย CSR จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพิจารณาให้เงินสงเคราะห์ครอบครัว ซึ่งเป็นภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]