ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับการอภัยโทษ

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น หมู่ที่ 3 ตำบลบางโพธิ์ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ได้รับการอภัยโทษและลดโทษปล่อยตัว ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2564 จำนวน 1 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]