ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ผู้ได้รับการอภัยโทษและลดโทษปล่อยตัว พ.ศ.2564 ที่ผ่านการอบรมโคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง(กรมราชทัณฑ์) ในพื้นที่ตำบลกะแดะ

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และว่าที่ร้อยตรีวริทธิ์ บุญเกษม นักพัฒนาสังคมร่วมกับนางสาวรัฐนันท์ เผือกเหล็ก ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจ ผู้ได้รับการอภัยโทษและลดโทษปล่อยตัว พ.ศ.2564 ที่ผ่านการอบรมโคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง(กรมราชทัณฑ์) ตามพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษ 2564 จำนวน 4 ราย ในพื้นที่หมู่ที่ 1,2,8,9 ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]