ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริงให้การช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบาง และเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับงบประมาณปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุ

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง ให้การช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบาง จำนวน 19 ราย และเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับงบประมาณปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุ จำนาน 4 ราย ในพื้นที่ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]