ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และสอบข้อเท็จจริง เพื่อวางแผนการให้ความช่วยเหลือคนพิการที่กระทำการขอทาน

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัด และ ว่าที่ ร.ต.หญิงภัสสลักษณ์ สว่างแจ้ง นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และสอบข้อเท็จจริง เพื่อวางแผนการให้ความช่วยเหลือคนพิการที่กระทำการขอทาน ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ในพื้นที่อำเภอเมือง และ อำเภอกาญจนดิษฐ์


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]