ลงพื้นที่เยี่ยมประเมินปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ และผู้ประสบปัญหาทางสังคมครอบครัวคนพิการ

วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2555 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัสสลักษณ์ สว่างแจ้ง นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าข้าม ร่วมลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมและประเมินปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 2 ราย อำเภอเมืองฯ จำนวน 1 ราย อำเภอบ้านนาสาร จำนวน 4 ราย อำเภอดอนสัก จำนวน 2 ราย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จำนวน 3 ราย เพื่อนำข้อมูลเข้าพิจารณาช่วยเหลือตามระเบียบกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามลำดับ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]