ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม อำเภอเมืองฯ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน นายชัยวัฒน์ ปราบปราม อายุ 29 ปี อาศัยบ้านเลขที่ 175/41 ถ.ปทุมพร ช.16 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมอบถุงยังชีพให้แก่ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และพิจารณาช่วยเหลือเงินผู้ประสบปัญหาทางสังคมครอบครัวตามลำดับต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]