ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมเงินสงเคราะห์
ครอบครัวคนพิการ

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายชินดนัย ริยาพันธ์ นักศึกษาฝึกงาน เจ้าหน้าที่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษ ฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมสอบข้อเท็จจริงเงินสงเคราะห์ครอบครัวคนพิการ อ.เมืองฯ อ.พุนพิน จำนวน 9 ราย เพื่อนำข้อมูลเข้าพิจารณาช่วยเหลือครอบครัวคนพิการ ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]