ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม ติดตามครอบครัวอุปถัมภ์ ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
และครอบครัวเด็กที่ได้รับอนุมัติช่วยเหลือเงินจากกองทุนคุ้มครองเด็ก

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อพม.ประสงค์ฉ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านในพื้นที่อำเภอท่าชนะ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]