ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและวิชาการ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลเกาะเต่า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 3 ราย ในพื้นที่ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]