ลงพื้นที่เยี่ยมมบ้านคนพิการกู้ยืมเงินกองทุนฯเพื่อประกอบอาชีพ

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายนายคุณากรณ์ แก้วประดิษฐ์ นักพัฒนาสังคม และนางสาววาสิณี โพธิ์เพชร นิติกร เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงคนพิการที่ประสงค์ยื่นคำขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(เงินกู้สามัญ)ในพื้นที่อำเภอเมือง จำนวน 5 ราย และอำเภอกาญจนดิษฐ์ 5 ราย เพื่อพิจารณาช่วยเหลือต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]