ลงพื้นที่เยี่ยมสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมครอบครัวคนพิการ

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวจันทิมา ยวงเจริญ นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตลาดไชยา เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และ ส.อบต. กรณีครอบครัวอุปการะไม่มีผู้ดูแลคนพิการ อำเภอไชยา จำนวน 1 ราย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จำนวน 1 ราย ให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมครอบครัวคนพิการ จำนวน 6 ราย อำเภอท่าฉาง จำนวน 1 ราย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จำนวน 2 ราย อำเภอเมืองฯ จำนวน 3 ราย ทั้งนี้ นำข้อมูลเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาช่วยเหลือตามระเบียบกองทุนฯ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]