ลงพื้นที่เยี่ยมสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมครอบครัวคนพิการ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัด และนางสาวจันทิมา ยวงเจริญ นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงร่วมกับผู้อำนวยการหมวดการทาง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลเวียงสระ และประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) อำเภอเวียงสระ เพื่อประเมินและประสานการให้ความช่วยเหลือกรณีคนพิการทางการเคลื่อนไหว ป่วยติดเตียงด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ครอบครัวประสบปัญหามีรายได้น้อย ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ จำนวน 1 ราย ในพื้นที่อำเภอเวียงสระ เพื่อนำข้อมูลเข้าคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบ ทั้งนี้ ได้ให้คำปรึกษาและแนะนำการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆ พร้อมทั้ง มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป ผ้าห่ม และผ้าขนหนู เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้น


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]