ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัย

290ตุลาคม 2563 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านนาเดิม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]