ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัย

นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพระแสง และอำเภอบ้านตาขุน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]