ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ภัยพิบัติภัยช้างป่า

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ภัยพิบัติภัยช้างป่า ทั้งนี้ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต ดังนี้
1.มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต เป็นเงิน 10,000 บาท ตามประกาศมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ โดยมีว่าที่ร้อยโทสมชาย เรืองจันทร์ ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้มอบ
2.สอบประวัติเด็กและครอบครัว เพื่อเสนอขอพระราชทานทุนเพื่อการศึกษา มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่บุตรผู้เสียชีวิต
3.สอบข้อเท็จจริงสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว และนำข้อมูลเข้าพิจารณาช่วยเหลือเงินอุดหนุนสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน เป็นเงิน 3,000 บาท


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]