ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจแก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม พื้นที่ตำบลต้นยวน อำเภอพนม

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลต้นยวน ซึ่งสูงอายุมีโรคประจำตัว ในการนี้ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 2 ราย ในพื้นที่หมู่ที่ 8 และ 11 ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]