ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

วันที่ 16 กันยายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนางเพชรมณี เนตรนิติสกุล กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับปลัดอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงและให้กำลังใจครอบครัวเด็กกำพร้า ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อรวบรวมข้อมูลให้แก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการพิจารณาช่วยเหลือขอพระราชทานทุนเพื่อการศึกษาของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์แก่เด็กกำพร้า โดยได้มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]