ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว

วันที่ 18-19 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสาวเหมรัตน์ หงส์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับนางสาวอภัสรา ขนานเภา นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครเกาะสมุย สถานีตำรวจเกาะสมุย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างทอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน้าทอน อพม. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง และให้การช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว กรณี พ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายบุตรเลี้ยงวัย 4 ขวบ และกรณี สามีทำร้ายร่างกายภรรยา รวม 2 ราย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]