ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือและประชุมคณะทำงานทีมสหวิชาชีพ กรณีเด็กหญิงถูกทำร้ายร่างกายโดยชักชวนให้ขายบริการทางเพศ

วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปรับรามการค้ามนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือและประชุมคณะทำงานทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วย ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี นักสังคมสงเคราะห์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี นักสังคมสงเคราะห์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีเด็กหญิง อายุ 13 ปี ถูกทำร้ายร่างกายโดยผู้ชักชวนให้ขายบริการทางเพศ ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อว่าเป็นผู้เสียหายจากการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์ กระบวนการช่วยเหลืออยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม เพื่อขยายผลและวางแผนให้การช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]