ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี รับแจ้งจากมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี บิดาเลี้ยงทำร้ายร่างกายบุตรเลี้ยงวัย 1 ขวบ

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มการพัฒาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับ นางสาวอัจฉรา สุระกุล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี รับแจ้งจากมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี บิดาเลี้ยงทำร้ายร่างกายบุตรเลี้ยงวัย 1 ขวบ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พศ.2546 ในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]