ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว กรณี ภรรยาทำร้ายร้างกายสามีจนได้รับบาดเจ็บ

วันที่ 21 มกราคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิดิกร และนางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับ พ.ต.ท.อธิวัฒน์ ชำนาญกิจ รอง ผกก (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเวียงสระ สอบปากคำให้การช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว กรณี ภรรยาทำร้ายร้างกายสามีจนได้รับบาดเจ็บ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ณ สถานีตำรวจภูธรเวียงสระ และลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้เสียหายจากคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ โดยได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และพิจารณาให้เงินสงเคราะห์ครอบครัว ในพื้นที่อำเภอเวียงสระ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]