ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับ นายธเนศ ชาคริตสกุล ปลัดอำเภอชัยบุรี นายวิโรจน์ ทองอ่อน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลสองแพรก ประธาน อสม.สองแพรก ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน อพม. ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เด็กกำพร้า ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อรวบรวมข้อมูลให้แก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ในการพิจารณาช่วยเหลือขอพระราชทานทุนเพื่อการศึกษาของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ แก่เด็กกำพร้า ในพื้นที่อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]