ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือ ผู้สูงอายุไร้ที่พึ่งอาศัยเพียงลำพัง ไม่มีผู้อุปการะดูแล

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.ดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปลัดอำเภอบ้านนาสาร ปลัดเทศบาลตำบลควนศรี กำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลควนศรี ลงพื้นที่ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร เพื่อสอบข้อเท็จจริงกรณีเทศบาลตำบลควนศรี ประสานขอให้ช่วยเหลือผู้สูงอายุไร้ที่พึ่งอาศัยเพียงลำพัง ไม่มีผู้อุปการะดูแล จากการสอบข้อเท็จจริงผู้สูงอายุดังกล่าวภูมิลำเนาเดิมอยู่จังหวัดขอนแก่น เดินทางมาประกอบอาชีพรับจ้างเป็นคนงานอยู่ที่โรงงานบ่อทรายในตำบลควนศรี จนกระทั่งสูงอายุจึงได้ออกจากงาน ได้อาศัยเพียงลำพังเนื่องจากภรรยาเสียชีวิต ไม่มีบุตรด้วยกัน บ้านที่พักอาศัยเป็นขนำปลูกสร้างอยู่ในที่ดินของบุคคลอื่น ปัจจุบันได้รับสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ 700 บาท มีโรคประจำตัวเป็นวัณโรครักษาตัวต่อเนื่อง ยังสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งได้ประสานญาติเป็นน้องชายที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งยินดีรับตัวไปอุปการะดูแล โดยจะเดินทางมารับด้วยกันเอง ระหว่างนี้ขอให้ผู้นำชุมชนช่วยกันดูแลชั่วคราว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]