ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือ กรณี ”เด็กชายอายุ 14 ปี ถูกอาวุธปืนยิงจนได้รับบาดเจ็บในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์”

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางนภสร จินา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ และนางนุชรีย์ ด้วงสา พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ลงพื้นที่ ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี รายการทุบโต๊ะข่าว ช่อง AMARIN นำเสนอข่าว “ชายอายุประมาณ 33 ปี ใช้อาวุธปืนยิงเด็กชายอายุ 14 ปี จนได้รับบาดเจ็บและยิงบิดาเด็กเสียชีวิต ” โดยเจ้าหน้าที่ฯ และพูดคุยให้กำลังใจเด็กและครอบครัว ให้คำแนะนำด้านค่าตอบแทนที่ผู้เสียหายในคดีอาญามีสิทธิจะได้รับจากรัฐ พร้อมให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวกรณีฉุกเฉิน จำนวน 3,000 บาท ทั้งนี้ สำนักงานฯ จะดำเนินการลงพื้นที่ เยี่ยมบ้านเพื่อนำข้อมูลเด็กเข้ารับการพิจารณากองทุนคุ้มครองเด็ก


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]