ลงพื้นที่ให้กำลังใจครอบครัว กรณี เด็กชายอายุ 4 ปี จมน้ำเสียชีวิตในพื้นที่ตำบลอิปัน

วันที่ 24 ตุลาคม 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ให้กำลังใจครอบครัว พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรณี เด็กชายอายุ 4 ปี จมน้ำเสียชีวิตในพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัย หมู่ที่ 8 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]