ลงพื้นที่ให้กำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี ประสบเหตุอัคคีภัย

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับกาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายอำเภอเคียนซา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้กำลังใจแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีประสบเหตุอัคคีภัย พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาปัญหาเบื้องต้น และจักนำข้อมูลไปพิจารณาให้การช่วยเหลือตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในลำดับต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]