ลงพื้นที่ การปฏิบัติตามกฏหมายการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2564

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวนุสรา เวชวิมล นิติกร ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏหมายการจ้างงานคนพิการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามการปฏิบัติตามกฏหมายการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2564 สถานประกอบการในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จำนวน 3 แห่ง


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]