ลงพื้นที่ เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ ที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินประกอบอาชีพ

วันที่ 21 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นายคุณากรณ์ แก้วประดิษฐ์ นักพัฒนาสังคม ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงคนพิการที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินประกอบอาชีพในพื้นที่อำเภอท่าฉาง จำนวน 2 ราย, อำเภอไชยา จำนวน 1 ราย เพื่อเสนอให้คณะทำงานเพื่อพิจารณาวาระการประชุมอนุกรรมกรรมการเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด และคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด พิจารณาเห็นชอบ และอนุมัติให้กู้ยืมตามลำดับ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]