วันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2566

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมงานวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2566 โดยมีนายกองเอกวิชวุทย์ จินโต ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางอุรสา จินโต ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร ข้าราชการและประชาชนร่วมพิธีดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]