วิทยากรบรรยายโครงการเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเพื่อการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ รุ่นที่ 2

วันที่ 12 กันยายน 2566 นางสาวชลลดาชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายภาณุพงศ์ ขวัญช่วย เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ เข้าร่วมบรรยายเรื่อง “ บทบาทศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด ช่องทางการแจ้งเหตุ และการประสานส่งต่อ” โครงการเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเพื่อการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิดฯ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]