ศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า

วันที่ 2 พฤศจิกายน​ 2563​ นายสุชาติ แสงพรม พัฒนา​สังคม​และ​ความมั่นคง​ของ​มนุษย์​จังหวัด​สุรา​ษฎร์ธานี​ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน ณ จุดศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้าบริเวณโรงเรียนวัดกลาง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]