สนับสนุนน้ำดื่มกิจกรรม “รวมน้ำใจเรามีเรา” เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนับสนุนน้ำดื่มกิจกรรม “รวมน้ำใจเรามีเรา” เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้กับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อดำเนินการส่งมอบในนาม พม.สุราษฎร์ธานี ต่อไป โดยมี นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกิจกรรมฯ ในวันเสาร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]