สมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีที่ 2

      วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมชมพิธีเปิดและร่วมชมกิจกรรมในงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ (Facebook live และระบบประชุมไลน์) พร้อมทั้งร่วมแสดงพลังการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมและถ่ายรูปร่วมกัน โดยมี นายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานนายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวมอบนโยบายส่งเสริมจังหวัดคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ “จังหวัดคุณธรรมในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19” และนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบนโยบายการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]