สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี รับแจ้งเกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวบุตรสาววัย 12 ปี ถูกมารดาทำร้ายร่างกาย

วันที่ 4 มกราคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี รับแจ้งเกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวบุตรสาววัย 12 ปี ถูกมารดาทำร้ายร่างกาย โดยได้แนะนำสิทธิและสวัสดิการของผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเกอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]