สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกลับภูมิลำเนา

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยากกลับภูมิลำเนา จำนวน 2 ราย โดยเดินทางกลับจังหวัดสกลนคร 1 ราย และเดินทางกลับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]