สัมภาษณ์สด ผ่านรายการ “คุยข่าวเก้าโมง” กลุ่มจังหวัดอ่าวไทย

วันที่ 27 กันยายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมสัมภาษณ์สด ผ่านรายการ “คุยข่าวเก้าโมง” กลุ่มจังหวัดอ่าวไทย ในประเด็นบทบาทภารกิจของสำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และภารกิจแผนการดำเนินงาน การดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งออกอากาศทาง สวท.สุราษฎร์ธานี F.M.89.75 MHz โดยมีนายขวัญชัย สืบสีสุข เป็นผู้ดำเนินรายการ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]