สุราษฎร์ธานี เราไม่ทิ้งกัน ส่งของ ส่งใจ ห่วงใยแม่และเด็กและผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นมอบนมผง ให้แก่เด็กในครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่เทศบาลตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]