องค์กรผู้ใช้น้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนรับทราบโดยทั่วกัน สามารถศึกษาข้อมูลได้จากลิงค์ด้านล่างนี้


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]