อบรมการทำความเข้าใจการใช้สมุดพกครอบครัว

 วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย แกนนำอาสามัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมอบรมการทำความเข้าใจการใช้สมุดพกครอบครัว โดยมี นางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เป็นประธานการประชุมและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการอบรม และนายธนชัย อาจหาญ เลขานุการปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]