อบรมการใช้งานบัญชีทางการ LINE Official Account

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจิรารัตน์ ทวดสง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมอบรมการใช้งานบัญชีทางการ LINE Official Account ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]