อบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวเบญจวรรณ ขวัญเมือง นักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” ณ โรงแรมเบย์ บีช รีสอร์ท จอมเทียน จ.ชลบุรี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]