อบรมและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยรูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 1

   วันที่ 16 มีนาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวนิภาพร จิตมัง นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมการอบรมและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยรูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 1 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]